El Pergamí Vell respecta la seva privadesa i compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat  propis de la nostra activitat.

En utilitzar el nostre portal www.elpergamivell.cat vostè està d’acord amb les Condicions generals d’ús i compra i la nostra Política de Privacitat.

Seguretat

El Pergamí Vell li ofereix el portal www.elpergamivell.cat configurat tècnicament com un lloc web segur per a  la realització de compres, per a la transmissió i tractament de les vostres dades personals, així com de les seves comandes. Us recomanem que tanqueu la vostra sessió en acabar d’utilitzar el nostre portal, fent clic a l’entrada “Desconnectar” situada a la part superior dreta de la pantalla, especialment si utilitzeu un ordinador públic o compartit.

DENOMINACIÓ SOCIAL: Llibreria El Pergamí Vell, titular Joan Francesc Mañas López

NIF: 43512804R

DOMICILI SOCIAL: Carretera Vella, 64, baixos, 08470 Sant Celoni (Barcelona)

TELÈFON: 931177577

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@elpergamivell.cat

ADREÇA WEB: www.elpergamivell.cat

SOBRE DADES PERSONALS

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Llibreria El Pergamí Vell, titular Joan Francesc Mañas López, NIF: 43512804R

DOMICILI SOCIAL: Carretera Vella, 64, baixos, 08470 Sant Celoni (Barcelona)

TELÈFON: 931177577,

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: info@elpergamivell.cat

ADREÇA WEB: www.elpergamivell.cat

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES

Si no hem tingut relació amb anterioritat, obtenim les vostres dades a través dels formularis disponibles a la nostra www.elpergamivell.cat (formulari de sol·licitud de compra, de contacte, de compte de client, d’alta llibreries), d’oferiu-nos les vostres llibres”, d’ “alta newsletter”) i els tractarem conjuntament amb aquelles dades que ens faciliti durant la seva relació amb nosaltres.

Si ja hem tingut relació amb anterioritat, les dades de què disposem les hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb El Pergamí Vell, o amb motiu de les relacions que actualment manté amb nosaltres, bé per la seva condició de client, o per haver sol·licitat que us remetem informació sobre les nostres activitats.

El Pergamí Vell no cedeix dades a tercers, és a dir, a agents externs a la nostra organització.

QUINES DADES TRACTEM, PER A QUÈ I PER QUIN MOTIU:

Si teniu compte de client i/o sou usuari del portal:

QUINES DADES PERSONALS SEUS TRACTEM

Les dades que tractem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen són les següents:

Dades necessàries per mantenir la relació amb vostè:

Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, NIF (en cas de factura) i idioma de preferència.

També us informem que podrem tractar aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb El Pergamí Vell, incloses les que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privadesa, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa us recomanem que les llegiu amb atenció abans de facilitar-nos dades a través de aquestes xarxes socials o aplicacions.

PER QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS

L’objectiu és la compra-venda de llibres, també tractem les vostres dades per a l’enviament, incloent per mitjans electrònics, de comunicacions sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a aquella en què hagi participat amb anterioritat o sobre les quals ens hagi sol·licitat informació o ens hagi dirigit alguna sol·licitud.

Podeu oposar-vos a rebre comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’email d’El Pergamí Vell info@elpergamivell.cat o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les vostres dades personals, en relació amb el manteniment de la vostra relació amb El Pergamí Vell com a CLIENT o USUARI, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions derivades d’aquesta relació o per donar resposta a aquesta sol·licitud d’informació.

El tractament de les vostres dades personals per a l’enviament d’informació sobre activitats, campanyes o iniciatives d’ El Pergamí Vell similars a aquelles en què heu participat respon a un interès legítim i està autoritzat per la normativa vigent.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES SEVES DADES A TERCERS

El Pergamí Vell no cedeix dades a tercers, és a dir, a agents externs a la nostra organització. Les dades facilitades a través de qualsevol dels mitjans/formularis disponibles a la nostra web i conforme s’estableix al nostre Codi Ètic s’utilitzen per realitzar la compra-venda dels productes que oferim i per fer-los arribar a l’adreça que ens facilitin.

TRANSFERÈNCIES DE DADES

El Pergamí Vell té contractats serveis de proveïdors tecnològics a Espanya que compleixen la normativa actual europea. Aquests proveïdors han subscrit amb El Pergamí Vell els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

La nostra empresa de suport tècnic, desenvolupament i manteniment web és Virtual Domus

El sistema de pagament amb targeta a la plataforma www.elpergamivell.cat correspon a un tpv virtual segur contractat amb el BBVA. Les vostres dades de targeta estan protegides en tot moment gràcies a la garantia del sistema de seguretat del BBVA.

La plataforma tpv del BBVA integra CES (Compra Electrònica Segura) que, sota els protocols internacionals Verified by Visa i MasterCard SecureCode, aporta una alta seguretat i protecció als pagaments.

Disposa de més informació a Condicions de Compra a El Pergamí Vell

Si desitgeu més informació sobre les garanties de privadesa, podeu adreçar-vos a El Pergamí Vell, mitjançant les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la vostra relació amb El PergamÍ Vell i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament mitjançant les adreces postal i electrònica indicades.

També i sempre que tingui un compte d’usuari a www.elpergamivell.cat, a través d’iniciar sessió a la seva àrea de client, si és comprador, pot realitzar vostè mateix les següents accions:

A “Les meves dades” podrà rectificar o modificar aquells que consideri o necessiti.

A “Suport tècnic” opció “Esborrar el meu compte” podrà donar de baixa el seu compte d’usuari a www.elpergamivell.cat

A “Newsletter” opció de “Alta” i “Baixa” als email informatius de les nostres novetats i descomptes.

Així mateix, si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa o els vostres drets de privadesa, podeu presentar una reclamació:

A El Pergamí Vell a les adreces postal i electrònica indicades.

Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o a la seva adreça postal.